Årets Tema och programpunkter

I år fokuserar Åre Sustainability Summit på människans mest basala behov

Årets Tema: Människans basbehov

I år fokuserar Åre Sustainability Summit på människans mest basala behov. Tak över huvudet, mat för dagen och kläder på kroppen. Tre resurskrävande områden med enorma utmaningar och möjligheter.

Vad är hållbar mat? Ekologisk, svensk och eller närproducerad? Påverkar konsumentens val av Svenska livsmedel våra öppna landskap och vår ekonomi? Livsmedelsproduktionen står för cirka en fjärdedel av CO2-utsläppen. Samtidigt måste vi producera betydligt mer mat för att kunna försörja jordens snabbt växande befolkning. Föreläsningarna inom mat får du inte missa om du vill utmanas i vad du kan bidra med eller vill öppna ögonen för de gröna näringarnas utvecklingsmöjligheter!

Bostadsbristen är fortsatt stor och byggbranschen går på högvarv. Men mycket av det som byggs idag lever inte upp till den standard som den nya tekniken tillåter. Samtidigt är möjligheterna till hälsosamma, energisnåla och långsiktigt hållbara bostäder större än någonsin. Bocka för föreläsningarna inom ”Bo” om du är nyfiken på tankar kring hur kan vi utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor och ta fram modeller för hållbara bygg- och boendeprocesser utifrån ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella utgångspunkter.

Vår livsstil tar för mycket resurser i anspråk för vad jorden klarar av! Samtidigt som slit- och slängmentaliteten råder, börjar nya trender ställa krav på textilindustrin. I konkurrensen om de mode- och miljömedvetna kunderna ser flera företag möjligheter med att visa hänsyn till människor och natur genom spårbarhet och cirkulärt tänkande. Är du intresserad utav tankar kring hur nya plagg kan utvecklas, hålla längre genom lagning, omarbetas eller på annat sätt uppdateras finns mängder av helt nya affärsområden som skapar ekonomisk tillväxt.