Bakgrund

I Åre finns sedan många år tillbaka ett stort engagemang för att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Från olika håll hade det genom detta fötts en idé om ett årligt återkommande forum för hållbarhetsfrågor.

Bland de som arbetat för denna idé är CSR Åredalen – ett löst knutet nätverk av olika aktörer som vill verka för en mer hållbar utveckling i Åre. Genom en av CSR Åredalens intressenter – den ekonomiska föreningen Fjällbete – blev det våren 2013 aktuellt att Allan Savory från Savory Institute i Zimbabwe skulle besöka Åre och detta besök blev så startskottet för att förverkliga idén om detta hållbarhetsforum för första gången.

Sedan dess drivs mötesplatsen av Hushållningssällskapet i Jämtland tillsammans med partners som också ser ett stort värde i dess existens. Åre Sustainability Summit vill idag vara den dynamiska och moderna mötesplatsen för hållbarhetsfrågor — ett hållbarhetsevent som samlar deltagare från näringsliv, forskning, offentlig verksamhet och allmänhet för föreläsningar, diskussionsgrupper, möten och nätverkande kring hållbarhet över en bredd av ämnesområden.

För Åre Sustainability Summit 2017 står Hushållningssällskapet Jämtland som arrangör. Genomförandet byggs och finansieras med hjälp av ett antal partners och sponsorer.