Våra samarbetspartners


Välkommen att fira Earth Charter med oss! I år är det 15 år sedan Åre kommun undertecknade Earth Charter deklarationen. Deklarationen är ett praktiskt, etiskt ramverk bestående av 16 grundläggande principer som verkar för att främja ett rättvist och fredligt globalt samhälle och en hållbar utveckling. Earth Charter tydliggör hur miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt fred hör ihop. Deklarationen framlades år 2000 efter att en internationell formuleringsprocess där tusentals människor och hundratals organisationer deltagit. Processen övervakades av en oberoende kommission. Earth Charter är ett av de mest omfattande internationella dokumenten och guide för all mänsklig aktivitet. Åre kommun har som en unik och framsynt kommun i Sverige skrivit under Earth Charter. Det vill vi hjälpa till att uppmärksamma och därför samarbetar kommunen och Green Cross Sweden kring ett antal programpunkter på ÅSS. ÅSS invigs av Katrin Wissing, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, och Tonia Moya, Executive Director från Green Cross. Green Cross ambassadörerna Roger Pontare, Ebbot Lundberg och Tiokasin Ghosthorse kommer att uppträda för att fira Earth Charter och hållbar utveckling i Åre kommen.
Green Cross Sweden är en av 30 nationella organisationer inom Green Cross International som grundades 1993. Green Cross är politiskt och religiöst obunden och arbetar med miljösäkerhet genom ett helhetsperspektiv för att främja fred, säkerhet och hållbar utveckling. Green Cross ämnar skapa samarbete med världens länder och mellan olika sektorer i samhället. Green Cross verkar för ett globalt paradigmskifte gällande värderingar och etik. Organisationen är ett verktyg för att förändra rättsliga, etiska och beteendemässiga normer inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross International är verksamma inom vattenfrågor, förebyggande och hanterande av konflikter relaterade till resursanvändning, att mildra miljökonsekvenser av krig och miljöförstöring samt för att belysa klimatkunskap och förnybar energi.

Vi satsar stort på en mer hållbar framtid.
På IKEA är hållbarhet en del av vår identitet. Vi har länge fokuserat på att hushålla med våra resurser och göra allt vi kan för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Hållbarhet är inte en lyxvara, vi vill att de många människorna ska ha råd att göra världen lite bättre. 
Vi vill ha en positiv påverkan på människor och miljö och fokuserar på tre områden där vi kan göra störst skillnad:

Inspirera och hjälpa miljontals människor att leva ett mer hållbart liv hemma. Vi tar ledarskap i att utveckla och marknadsföra produkter och lösningar som hjälper våra kunder att spara energi, minska avfall- och vattenanvändning samt leva mer hälsosamma liv, till lägsta möjliga kostnad.

Vi strävar efter energi- och resursoberoende. Redan i maj 2015 blev vi energioberoende i Norden och producerar nu mer förnybar energi än vad vi förbrukar i alla våra varuhus, lager och övriga byggnader.

Vi vill hjälpa till att skapa ett bättre liv för människor och samhällen. Vi ska vara den goda grannen, stötta mänskliga rättigheter och agera för barnens bästa.

På Åre Sustainability summit kommer vi att finnas på plats för att inspirera människor att leva ett mer hållbart liv hemma. Vi kommer också att söka hushåll som vill delta i ett hållbarhetsprojekt tillsammans med oss. Projektet går ut på att ett antal deltagare får hembesök av inredare från IKEA som ger råd och installerar lösningar för ett mer hållbart liv hemma.Välkommen till vår monter för att inspireras!

Läs mer om hur IKEA koncernen jobbar med hållbarhet.

ÅSS – den årliga mötesplatsen för Skandinaviens största satsning på samskapande cirkulär ekonomi – SMICE

SMICE är Sveriges och Norges största satsning just nu på att samskapa framtiden med fokus på cirkulär ekonomi och en blomstrande regional utveckling. SMICE har resurser att förra samman och stödja grupper av människor som vill se en förändring från linjära tillväxtmodeller och resursflöden till en cirkulär ekonomi. SMICE vill koppla ihop den digitala utvecklingen med den globala insikten att det är människor som samhandlar kollektivt som har kraften att lösa komplexa problem.

”Att få göra detta gränsöverskridande tillsammans med en av Europas mest innovativa regioner, Tröndelags Fylkeskommun, i samverka med Svenska aktörer som Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittnordenkommitten samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län är fantastiskt säger projektledaren Erik Noaksson vid Region Jämtland Härjedalen.”

Samtliga projektparter har lång erfarenhet av att tillhandahålla resurser och verktyg för att stödja nyskapare, förmågor som vi nu vill utveckla över våra regionala gränser med hjälp av digitala verktyg och med fokus på cirkulär glokal utveckling som sätter Nordens Gröna Bälte och ÅSS på världskartan. Så kom och anslut till SMICE på ÅSS och vad med och skapa gemensamt värde för dig och andra utifrån en affärside, samhällsfunktion eller bara något väldigt livgivande på ÅSS 2017! Välkommen!

Välkommen att Samskapa Framtiden med oss på ÅSS – läs mer här >>

Se SMICE-film på Youtube här >>

Från idéer till framgångsrika företag!
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
FN har satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling – Almi är övertygade om att det inom dessa områden finns gyllene tillfällen för entreprenörer att skapa bra affärer och har därför utlyst tävlingen Sustainability Startup Event där 10 nominerade företag är utvalda att få pitcha för panel och publik på ÅSS. Deltagande bolag får värdefull återkoppling på sina affärsidéer och pitchar samt möjligheter att nätverka med investerare och expertis inom affärsutveckling och hållbarhet. Vinnaren utses av panelen och får en prischeck på 25 000 kronor.

Läs mer på Almi Mitt´s hemsida »

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi arbetar för att omvandla kraften från de förnybara energikällorna till hållbar el och värme. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen som levererar energi många timmar om året även på våra breddgrader.

Resan med förnybar el och värme började 1889, då vi tände de första gatulysena i Östersund. Det som engagerade oss var hur vi skulle få lamporna att lysa. Idag engagerar vi oss för hållbara energilösningar. Vi har siktet inställt på den energiomställning som måste till för att vi tillsammans ska klara klimatfrågan.

Hållbarhet innebär för oss att blicka framåt, för att kunna tillmötesgå våra kunders och samhällets behov i framtiden. Det innebär också att blicka bakåt, för att utvärdera och lära oss av det vi gjort. Varje år redovisar vi vårt arbete för miljö, människor och ekonomi. Våra kunder och intressenter, granskar och betygsätter oss och visar vägen hur vi ska förbättra oss. Vi tar små och stora steg på vår resa. I år har vi nått milstolpen att fördubbla vår förnybara produktion, ett mål vi satt upp till år 2020. Men vi slår oss inte till ro, det finns mycket kvar att göra.

Läs mer på Jämtkraft´s hemsida >>

Åredalens folkhögskola tror på respekt och förståelse för alla människor och omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst när kroppen, själen och och anden är i balans. Därför ligger fokus i våra utbildningar på livsåskådning, solidaritet, natur, friluftsliv, friskvård, skapande och miljö. Elever från skolan ställer upp som volontärer under ÅSS och det är vi ytterst tacksamma för.