Samskapa framtid

Var med och samskapa en hållbar och blomstrande framtid

En nyhet för i år är att vi bjuder in till och visar på nya kreativa sätt att gå från våra ord och framtidsdrömmar till handling. Vi önskar använda inspirationen, utsikterna/insikterna, samt de nya relationerna som uppstår under konferensen till att skapa handlingskraft till hållbar och blomstrande utveckling på riktigt – i våra liv och tillsammans med andra!

”Det är möten mellan människor med viss vilja, kulturell bakgrund och inte minst kompletterande kompetens som mer än något annat genererar stora utvecklingssteg” (Värdeskapande möten, Per Fankelius och Olle Vogel)

I passen “Samskapa Framtid” använder vi kraftfulla och inspirerande tekniker och metoder från “design thinking” och “frågandets konst” i en naturlig process som kreativt föder fram och ger form till nya initiativ och lösningar. Här samlas vi oavsett bransch eller sektor för att nyttja våra olika styrkor, talanger och resurser för att tillsammans skapa det bästa för framtiden. I kombinationer mellan privatpersoner, företagare, idélla- och offentliga sektorn uppstår hållbara lösningar runt om i världen. Oavsett din sektortillhörighet, om du är idébärare, genomförare heller har tillgångar och resurser, är just du under ÅSS välkommen att testa att vandra den kreativa stigen – Samskapa Framtiden.

“Always start with strengths”
(Ron Fry)

Med utgångspunkt i vår vilja och passion att bidra till en mer hållbar tillvaro, och utifrån de myrsteg eller större framsteg som var och en av oss har gjort, startar vi vandringen. Vi tar sedan stigen in i framtiden och väcker våra verkliga visioner och drömmar till liv. Vi blickar där ut över vad vi ser och önskar oss i en hållbar och cirkulär framtid. Vi grupperar oss i framstegsteam, idégenererar och skapar sedan tillsammans nya konkreta lösningar och initiativ för att nå fram till våra önskvärda framtid. Efter ÅSS dagarna tar vi därefter nästa modiga steg i förverkligande aktiviteter, med stöd och inspiration från varandra.
Från denna “stig” på ÅSS får ni med er nya nycklar och energi för att på riktigt kunna bidra till en mer hållbar och blomstrande framtid. Ni vandrar vidare med nya initiativ sprungna ur våra framtidsdrömmar samt ett engagerat framstegsteam med nya och spännande människor att tillsammans förverkliga och samskapa vår framtid med.

Du får med dig kreativa verktyg inom ”design thinking” och ”frågandets konst” – Appreciative Inquiry – och ny handlingskraft!

Häng med Daniel Richardsson och Johan Lilja, två fina guider, in i styrkorna, det attraktiva och önskvärda!

Har ni inte möjlighet att delta på plats så erbjuder vi er att påverka på distans – läs mera här >>

 

Vandringen på denna kreativa stig guidas av:

Daniel Richardsson

Styrkebaserad.org

Daniel är fjällguide, konsult och pionjär inom styrkebaserad och blomstrande utveckling i Sverige. Daniel har länge varit aktiv inom styrkebaserad utveckling med “design thinking”, “Appreciative Inquiry” och “positiv organisationspsykologi”, med en rad kunder inom olika verksamhetsområden. Daniel har tillsammans med Johan Lilja tagit fram och utvecklat utbildning Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning på Mittuniversitetet (www.miun.se/ai). Daniel har också varit lärare på Skarp Åre mellan åren 2010-2014, med fokus på att lära från internationella och nationella förebilder inom hållbar utveckling och innovation. Daniel guidade 2015 en lärresa till Cleveland med representanter från Region Jämtland Härjedalen, Innovationsloopen i Västerbotten och forskare vid Mittuniversitetet, Kvalitetsteknik.

Johan Lilja

Docent Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Johan har en lång historia av att jobba med “design thinking” och innovation, också här i Åre. Johan var drivande vid utvecklingen och genomförandet av innovationsledarutbildningen “Skarp Åre” under åren 2008-2014. En utbildning med fokus på nyskapande inom turism, sport och friluftsprodukter som använde Åre som ett spännande och levande labb för att forma framtiden. Idag arbetar Johan i ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt, såsom SMICE och InnovationLab2030, med att kombinera design thinking, styrkebaserad utveckling, kvalitetsledning, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.