Spilloteket

SKÄRP OSS!

Hur stolt är du över semesterselfien från Italien? Hur mycket plastskrot har du rensat ut och kört iväg i sommar? Och hur mycket resurser gick åt för att du skulle kunna hålla i ditt rykande varma takeaway kaffe i morse?

I utställningshallen finns Spilloteket fulladdade med spill från industrier och företag i Jämtland. Vi vill tillsammans med er besökare gestalta vår gemensamma konsumtion, dess konsekvenser och möjligheter i ett interaktivt konsumtionsberg. Tillsammans skapar vi Åredalens skämmigaste fjälltopp! Kanske får vi förutom den uppenbara förödelsen också syn på något nytt och hoppingivande?

Spilloteket är en kreativ demokrati- och återbruksverkstad som med hjälp av humor och skapande kämpar för att barn, ungdomar och faktiskt alla ska få vara med och tänka om det som är viktigt på riktigt. Spilloteket samarbetar i nuläget med ett trettiotal industrier och företag som på regelbunden basis skänker spill till verksamheten.